DOĞUM BORÇLANMASI

2014 yılında çıkartılan 6552 sayılı yasa ile kadın sigortalıların doğum borçlanması hakları genişletildi, üç çocuğa çıkartıldı.

Doğum borçlanması ile emeklilik için eksik günlerin tamamlanması mümkündür. Ancak doğum borçlanması ilk defa sigortalı olunan tarihten sonraki doğumlar için yapılabildiğinden ilk işe giriş tarihini geriye çekmez, kademeli sistemde daha erken kademelere tabi olmayı sağlamaz. Askerlik borçlanması ya da yurtdışı borçlanma gibi sosyal güvenlik uygulamalarının aksine doğum borçlanması yalnızca eksik günlerin tamamlanmasını sağlar.

Son değişiklikler doğrultusunda doğum borçlanması için şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

– Doğumun sigortalı olduktan sonraki bir tarihte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile SSK, tarım SSK, Bağ-Kur, tarım Bağ-Kur, Emekli Sandığı, isteğe bağlı, özel banka-borsa sandığı gibi tüm sigorta girişleri doğum borçlanması için eşit haklara kavuşturulmuştur.

– Borçlanma doğumdan sonraki 2 yıl için yapılır. Doğumdan sonraki iki yıllık sürede çalışılmamış veya prim ödenmemiş olması gerekmektedir. Bir kısmında çalışıldıysa, sadece çalışılmayan kısmı borçlanılır.

– Doğan çocuğun sağ doğmuş ve yaşamış olması gerekmektedir. Doğumu takip eden iki yılı tamamlamadan bebek vefat etmişse, sadece yaşadığı kısım borçlanılır.

– Borçlanma için doğum sayısı en fazla üçtür. Üçten fazla doğum varsa, bunlar arasından üçünün tercih edilmesi gerekir. Her çocuk için iki yıldan toplamda altı yıl (2.160 gün) borçlanma yapılır.
BORÇLANMA BEDELİ

Doğum borçlanması talebinde bulanan kadın sigortalı, prim hesabına esas günlük kazancın alt sınırı (günlük asgari ücret) ile üst sınırı (günlük asgari ücretin 6.5 katı) arasında bir kazanç tutarı belirler. (Daha yüksek bir emekli maaşını hedefleyenler daha yüksek bir kazanç beyan etmeyi düşünebilirler.)

Sigortalının seçtiği günlük kazanç tutarı üstünden yüzde 32 oranında borçlanma bedeli hesaplanır. Bu şekilde elde edilen günlük borçlanma bedeli borçlanılan gün sayısı ile çarpılarak toplam borçlanma bedeli hesaplanır.

Alt sınırdan 2 doğumun tamamını borçlanacak bir sigortalının borçlanma bedelini birlikte hesaplayalım.

2016 yılı için brüt asgari ücret 1.647 TL olduğundan, günlük brüt asgari ücret tutarı 54.90 TL olarak buluruz.

Günlük borçlanma bedeli bu tutarın %32’si olacaktır. 54.90 X %32 = 17,57 TL

2 doğum için ikişer seneden toplam 4 sene borçlanma yapılabilir. 4 X 360 gün = 1440 gün.

Toplam Doğum Borçlanması Bedeli = 1440 (gün) X (17.57 TL/gün) = 25.380,80 TL olarak bulunur.

BORÇLANMA BAŞVURUSU

Doğum borçlanması talebinde bulunacak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışması olan kadın sigortalıların borçlanma talep dilekçelerini doldurmaları ve kimlik fotokopilerini eklemeleri yeterli olmaktadır. Doğum borçlanması için başka bir belge talep edilmemektedir.